ระบบซินเดอเรลล่า

feature1

ระบบสาธารณสุข

มีอุปกรณ์วินิจฉัยและมีอุปกรณ์เช่นยาระงับความรู้สึกระดับไฮเทค
ห้องผ่าตัดปลอดเชื้อได้มาตรฐาน รับรองโดย (US FED. Standard 209D)
ระบบ UPS บริการการผ่าตัดต่อเนื่อง
ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
ระบบ ICU ศูนย์กลางช่วยเหลือการฟื้นตัว

feature1

ระบบสาธารณสุขแบบ 1:1

การวินิจฉัยที่แม่นยำและการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ระบบการให้คำปรึกษาระดับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจากมืออาชีพ
ระบบการดูแลหลังผ่าตัดเพื่อฟื้นฟูได้เร็ว
ระบบ Non-stop 1 day เพื่อผู้ป่วยจากต่างประเทศ

feature1

ระบบความปลอดภัย 365 วัน ด้านยาระงับความรู้สึก

แหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีวิทยา
การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้านความเจ็บปวด
มีอุปกรณ์ทางการแพทย์เผื่อยามฉุกเฉินเตรียมไว้ให้
ระบบนิเวศจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

a7

ระบบการผ่าตัดปลอดเชื้อ

a7

การตรวจสอบก่อนผ่าตัด

a7

เครื่องมือและอุปกรณ์ไฮเทค

a7

ผู้เชี่ยวชาญด้านการฉีดยาแบบ 1:1

a7

ห้อง VIP สำหรับ 1 คน

a7

คลีนิกผม

a7

การดูแลหลังผ่าตัด