แนะนำแพทย์

ผู้อำนวยการสูงสุด จองจงพิล

เชี่ยวชาญด้าน : ตา, จมูก, โครงหน้า, ศัลยกรรมตามบุคลิก/บุคคล

ประวัติ

 • จบการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยโกรยอแด
 • เรียนด้านศัลยกรรม จากโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยโกรยอแด
 • ศัลยแพทย์เฉพาะทาง โรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยโกรยอแด
 • ปริญญาโท ด้านศัลยกรรม จากโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยโกรยอแด
 • ปริญญาเอก ด้านศัลยกรรม จากโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยโกรยอแด
 • อดีตหัวหน้าแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลยอนเซ ซินชน
 • อดีต ที่ปรึกษาด้านศัลยกรรม ให้กับนักแสดงบรอดคาสติ้งเกาหลี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยโกรยอแด
 • ที่ปรึกษาโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยโกรยอแด
 • ที่ปรึกษาด้านศัลยกรรมให้กับ MTM
 • ที่ปรึกษาด้านศัลยกรรมให้กับ สถาบันศิลปกรรมกรุงโซล
 • ที่ปรึกษาด้านศัลยกรรมให้กับนักแสดงช่อง MBC
 • สมาชิกใหญ่ของ สมาคมโรงพยาบาลด้านศัลยกรรมเกาหลี
 • สมาชิกใหญ่ของ สมาคมศัลยกรรมความงาม
 • สมาชิกใหญ่ สมาคมศัลยกรรมความงาม ระดับนานาชาติ
 • สมาชิกใหญ่ สมาคม Craniofacial Surgery เกาหลี
 • สมาชิกใหญ่ สมาคม Microsurgical เกาหลี
 • สมาชิกใหญ่ สมาคมศัลยกรรมมือเกาหลี
 • สมาชิกใหญ่ สมาคมดูแลเส้นผมเกาหลี
 • สมาชิกใหญ่ สมาคม DBpia เกาหลี
 • สมาชิกใหญ่ สมาคมเลเซอร์เกาหลี
 • สมาชิกใหญ่ สมาคมศัลยกรรมเพื่อความงามญี่ปุ่น

งานเขียน และ วิทยานิพนธ์

 • The efficacy of medial epicanthoplasty by extended Y-V adcancement incision method
 • The rate of flap survival according to the duration of venous occlusion and the optimal time for venous revascularization 2008. 06. 20

โนห์ซึงฮยอง / ผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญด้าน : ตา, หน้าอก, ต่อต้านริ้วรอย

Profile

 • Graduate Seoul National University Medical College
 • Medical Specialist of the plastic surgery deparment at Seoul Asan Medical Center
 • Professor of plastic surgery deparment at Seoul-Asan Medical Center
 • Outside Professor of plastic surgery deparment at Seoul Soonchunhyang University Medical College
 • Judge of 2006 Miss Korea Beauty Pageant
 • A life Member of Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery
 • Member of Korean Society of Plastic and Reconstuctive Surgeons
 • Member of Korean Cleft Palate-Craniofacial Association
 • Member of International Society for Plastic Surgery

            Participation on 2004 Dr. Serdev’s Face-Lift Workshop at Bulgaria Plastic Surgery

               Participation on 2005 Dr. Marina Mchedlidze’s Gold Thread Face Lift Workshop at Russia Plastic Surgery

               Participation on 2005 Dr. Oatric L. Tonnard’s MACS List Workshop at Belgium Plastic Surgery

ฮงซุนมิน / ผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญด้าน : เหลาคาง, ปรับโครงหน้า

Profile

 • Graduate of Seoul University Dental College
 • Medical specialist of the oral and maxillofacial department at Seoul University Hospital
 • Former chief doctor of oral and maxillofacial department in Mokdong-Yae dental clinic
 • Former professor of Clinical Dentistry in Hanlim Graduate School
 • The member of The Korean Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
 • Member of the Korean Association of Maxillofacial Plastic and Reconstructive Surgeons
 • The Member of Korean Cleft Lip and Palate Association

Thesis

 • Postoperative stability after setback of sagittal split ramus osteotomy: a comparison of three techniques. J Oral Maxillofac Surg. 2013 Mar;71(3): 597-609
 • Three-dimensional changes in pharyngeal airway in skeletal class iii patients undergoing orthognathic surgery. J Oral Maxillofac Surg. 2011 Nov;69(11):e401-8.

คิมกึนชิก/ ผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญด้าน : ตา, จมูก, ปลูกถ่ายไขมัน

Profile

 • Master’s degree of plastic surgery department at Korea University
 • Medical specialist of the plastic surgery department at Myongji Hospital
 • Member of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
 • Member of the Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery
 • The Korean Society for Microsurgery
 • The Korean Society for Surgery of the Hand
 • Korean Wound Management Society
 • Korean Society of Hair Restoration Surgery
 • American Society of Laser Medicine Surgery (fellow)
 • International Confederation for Plastic Reconstructive Aesthetic Surgery (Active member)
 • Japan Society of Aesthetic Surgery (Active member)
 • European Academy of Cosmetic Surgery (Active member)

Treatise

 • Hydrocolloid dressings in skin grafting for immobilization and compression. Dermatol Surg. 2011 Mar; 37(3):320-4. Doi: 10.1111/j. 1524-4725.2011.01879.x. Epub 2011 Feb 16.
 • Use of fibrin glue for open comminuted nasal bone fractures. J Craniofac Surg. 2010 Jan;21(1):75-8. Doi: 10. 1097/SCS.0b013e3181c3ba30.

ปาร์คชินฮง / ผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญด้าน : จมูก, ศัลยกรรมจมูกอีกครั้ง

Profile

 • Graduate of the Sungkyunkwan University Medical College
 • Master’s degree of plastic surgery department at Sungkyunkwan University
 • Resident of otolaryngology department in Samsung Seoul Hospital
 • Medical specialist of otolaryngology department
 • Former chief doctor of plastic surgery department in Capital Hospital
 • Member of Korean society of Otorhinolaryngology-head and neck surgery
 • Member of the Korean Rhinologic Society
 • Member of Asian Facial Plastic Society
 • Former doctor in Regen Plastic Surgery

Thesis

 • Rhiology. 2009 Mar;47(1):79-84 postoperative maxillary sinus mucocoele:risk factors for restenosis after surgery and preventive effects of mytomycin-C. Kim HY, Dhong HJ, Min JY, Jung YG, Park SH, Chung SK.
 • Laryngoscope. 2007 Feb;117(2)303-7. Pulmonary recovery after rigid bronchoscopic retrieval of airway foreign body.Chung MK, Jeoung HS, Ahn KM, Park SH, Cho JK, Son YI, Baek CH.
 • Auris Nasus Larynx. 2010 Feb;37(1):18-22. Epub 2009 Apr 26.
 • Revision surgery for chronic otitis media : characteristics and outcomes in comparison with primary surgery.Cho YS, Hong SD, Chung KW, Hong SH, Chung WH, Park SH.
 • Anesth Analg. 2008 Jun;106(6):1723-7. A prospective, randomized comparison of the effects of inhaled sevoflurane anesthesia and propofol/remifentanil Intravenous anesthesia on salivary excretion during laryngeal microsurgery.Kang JG, Kim JK, Jeong HS, Jung SC, Ko MH, Park SH, Cho JK, Lee GJ, Choi JW, Lee BD.
 •  Korean J Otoraryngol 2007;50:584-9 Revision surgery for chronic otitis media: Characteristics and outcomes Sang Duk Hong, MD, Yang-Sun Cho, MD, PhD, Hyun-Seok Lee, MD, Sung Hwa Hong, MD, Won-Ho Chung, MD, Kwon, Hyo Bok, MD and Shin Hong Park, MD
 • Korean J Otolaryngol 2007;50:552-5 A case of basal cell nevus syndrome with odontogenic keratocyst Shin Hong Park, MD, Hyo Yeol Kim, MD, Joon Ho Kim, MD and Sang Duk Hong, MD
 •  The Journal of the Korean Society of Logopedics and Phoniatrics v.18, no.1,pp.51-55, 2007 Efficacy of frozen reconstituted botulinum toxin type A for the treatment od spasmodic dysphonia. Shin Hong Park, MD Yoon Kyoung So, MD, Han-shin Jeong and Young-ik Son, MD
 • J Korean Skull base society 2: 74~78, 2007. Clinical Result and Quality of Life after Microsurgery and Gamma Knife Radiosurgery in Small Size Vestiblular
 • Schwannoma, Shin Hong Park, MD, Yang-Sun Cho, MD, Kyu Whan Jeong, MD

ชอยยุนจุง / ผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญด้าน : วิสัญญีวิทยา

Profile

 • Graduated Ewha Women’s University
 • Medical specialist of anesthesiology department at Konkuk University
 • Master’s degree of anesthesiology department at Konkuk University
 • Ph.D ‘s degree of anesthesiology department at Konkuk University
 • Member of the Korean Society of Anesthesiologist
 • Member of the Korean Pain Society
 • Member of the Pediatric Anesthesia Society

Thesis

 • Effect of General Anesthesia with Isoflurance and Epidural Anesthesia Bupivacane and Surgery on Interleukin-2 Receptor Levels -the Journal of Korean Society of Anesthesiologists Vol28, No.3, 1995  (Master Degree Thesis) : Effect of Anesthesia and Surgery on Interleukin-2 Receptor Levels
 • (Ph.D Degree Thesis) Role of Protein Kinase C and Rho GTPase Isozymes on Contraction in Swine Pulmonary Artery

ปาร์คซองมิน / ผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญด้าน : วิสัญญีวิทยา

คิมฮีจุง / ผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญด้าน : การแก้ไข

ลียองอึน / ผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญด้าน : อนุรักษ์