ศัลยกรรมคางตามลักษณะ

คางยื่น

คางยื่นคือ?

คางยื่นหมายถึงคางที่ยาวหรือยื่นออกมาไม่เข้ากับใบหน้าโดยรวม หรืออีกคำที่เรียกกันคือ (Mandilbular Prognathism)
ส่วนใหญ่ฟันล่างจะยื่นออกมามากกว่าฟันบน ทำให้ไม่ได้มีปัญหาเพียงรูปร่างภายนอกเท่านั้นแต่จะทำให้ความสามารถในการเคี้ยวลดลง ซึ่งจะมีปัญหาอื่นๆเช่น อาหารไม่ย่อย, เป็นโรคกระเพาะ และยังเป็นสาเหตุให้พูดไม่ชัดอีกด้วย
หากอาการคางยื่นเป็นไม่มากก็สามารถรักษาได้ด้วยการจัดฟันเพียงอย่างเดียว แต่หากมีปัญหาอื่นๆมากกว่านั้นก็จำเป็นต้องศัลยกรรมคาง เพื่อรักษาด้านอื่นๆด้วย

ผู้ที่เหมาะสม

ใบหน้ายาวและแหลม
ช่วงกลางของใบหน้าดูโหลดเพราะบริเวณจมูกที่เข้าไป
มีอุปสรรคในการกัดอาหารด้วยฟันหน้า
คางยาวกว่าช่วงกลางหน้า
ฟันล่างยื่นออกมากว่าฟันบนอย่างเห็นได้ชัด
เวลาพูดจะพูดไม่ค่อยชัด
คางล่างยื่นออกมามากกว่าริมฝีปากข้อมูลการรักษา

วิธีการรักษา การใช้ยาชา เวลาในการผ่าตัด รักษาในโรงพยาบาล การเข้ารับการบำบัด ขั้นตอนการฟื้นตัว
ศัลยกรรมคางยื่น ยาระงับความรู้สึกทั่วร่าง 2~3ชั่วโมง 3วัน 5ครั้ง โดยประมาณ 2 สัปดาห์หลังผ่าตัดจึงจะใช้ชิวิตตามปกติได้


วิธีการผ่าตัด


ในกรณีที่มีคางยื่นแม้ฟันบนกับฟันล่างจะเท่ากัน
ในกรณีที่มีคางยื่นเพราะกระดูกคางล่างยื่นออกมามาก แม้ฟันบนกับฟันล่างจะเท่ากันนั้น จะต้องทุบกระดูกให้เท่ากันและเหลาคางที่ยื่นออก
face23

กรณีที่ขากรรไกรบนเป็นปกติแต่ขากรรไกรล่างยื่นออก
จะเลือกระหว่าง SSRO (Sagittal Ramus Osteotomy) และ IVRO(Intraoral Vertical Ramus Osteotomy) เพื่อการผ่าตัดเพื่อดัดขากรรไกรล่างให้กลับมาสู่สภาวะปกติ และจะทำการเลือกวิธีที่ดีที่สุดโดยการดูลักษณะโครงหน้าของแต่ละบุคคล
face23

กรณีที่คางบนและคางล่างไม่สมดุลย์ทำให้คางดูยื่นออก
ใช้วิธีศัลยกรรมคางเพื่อให้คางอยู่ในรูปแบบที่สมดุลย์ โดยจะปรับฟันบนและฟันล่างให้บรรจบกันก่อน ซึ่งจะทำให้ใบหน้าโดยรวมดูดีขึ้น และยังแก้ปัญหาเรื่องการพูดไม่ชัดอีกด้วย

หน้ายาว

หน้ายาวคือ?

ในกรณีที่ใบหน้าตั้งแต่ช่วงตาลงไปมีความยาวเกินไปหากเทียบกับความยาวของหน้าผาก ซึ่งบางกรณีอาจแค่มีใบหน้าที่ยาวหรือคางที่ยาว แต่นั่นคือสาเหตุที่ทำให้ปากหรือคางดูยื่นออก

ผู้ที่เหมาะสม

ใบหน้าโดยรวมดูยาว
ปากปิดไม่ค่อยได้เวลาอยู่เฉยๆ
เวลาหัวเราะเห็นเหงือกชัด
ฟันซ้อนตรงขากรรไกรล่างมากกว่าบน
ขากรรไกรบนแคบ
กรณีที่ฟันบนกับฟันล่างไม่เท่ากันทำให้ปิดปากได้ไม่สนิท
กระดูกขากรรไกรล่างชันการรักษาตามลักษณะใบหน้าที่ยาว


หัวเราะแล้วเห็นเหงือก
ในกรณีที่กระดูกช่วงเหงือบนยื่นออก จะทำให้ใบหน้าโดยรวมดูยาวขึ้นมาได้ จึงต้องใช้วิธีศัลยกรรมคาง โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถปิดปากให้สนิทได้ เหตุเนื่องมาจากฟันบนที่ยื่น ศัลยกรรมคางแบบนี้จะต้องเป็นผู้ที่ร่างหายเติบโตเต็มที่แล้ว ซึ่งจะต้องมีอายุตั้งแต่ 16~18 ปี ขึ้นไป
face23


กรณีที่ฟันบนกับฟันล่างไม่เท่ากัน
ในกรณีที่ขากรรไกรบนและล่างไม่เท่ากัน จะทำให้ใบหน้าโดยรวมดูยาวขึ้นมาได้ และยังเป็นสาเหตุให้มีอุปสรรคในการกัดอาหาร นอกจากนี้ยังต้องใช้ปากในการหายใจมากกว่าจมูก หากใช้วิธีศัลยกรรมคางเพื่อปรับขากรรไกรบนและล่าง อุปสรรคเหล่านี้ก็จะหายไป และยังสามารถลดความยาวของใบหน้าได้
In this case we can correct the position of jaws with 2 jaw surgery. In the case if malocclusion of both upper and lower teeth is severe you cannot get perfect occlusion only by having teeth correction and there is also high possibility of recurrence. In this case if you get 2 jaw surgery you can improve both occlusion and long face.
face23


กรณีที่ปลายคางยาว

กรณีที่ไม่มีปัญหาเรื่องฟันบนกับฟันล่างไม่เท่ากัน แต่มีปลายคางที่ยาวนั้น สามารถจัดการได้โดยการเหลาส่วนที่เกินออกมาเพื่อให้ใบหน้าดูสมดุลย์
face23

อาการยื่นออก

อาการยื่นออกคือ?

ในกรณีที่ฟันยื่นอย่างเดียว สามารถจัดการได้โดยการจัดฟันหรือลามิเนตได้ แต่ในกรณีที่กระดูกช่วงเหงือยื่นออกมาด้วย จะต้องใช้วิธีการศัลยกรรมคางเพื่อรักษา

ผู้ที่เหมาะสม

ผู้ที่ปากปิดไม่ค่อยสนิท
ผู้ที่เห็นเหงือกชัดเวลาหัวเราะ
ผู้ที่ดูเหมือนคางสั้น
ผู้ที่ปากดูหนากว่าที่ควร
เห็นริ้วรอยช่วงร่องจมูกชัด
แม้จะเคยทำการศัลยกรรมจมูกหรือคางแล้ว แต่ปากยังดูยื่นออกมาวิธีการผ่าตัด


กระดูกช่วงเหงือกยื่นออก

การผ่าตัดแบบ (ASO, Anterior Segmental Osteotomy) ถือเป็นการผ่าตัดที่เหมาะสำหรับการยื่นออกของเหงือก ซึ่งจะต้องดึงฟันที่อยู่ด้านหลังเขี้ยวออก เพื่อจัดฟันตรงช่วงหน้าให้กลับเข้าไป โดยการผ่าตัดแบบนี้มีอาการบวมน้อยและฟื้นฟูได้เร็ว เพียง 3~4วัน หลังผ่าตัดก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนวิธีการจัดฟันตามลักษณะของแต่ละคนอีกด้วย

dochul1

กรณีที่มีฟันเท่านั้นที่ยื่นออก

ในกรณีที่ฟันอย่างเดียวที่ยื่นออกก็สามารถจัดการได้โดยการจัดฟัน โดยจะวางแผนในการจัดอย่างรอบคอบ และผลลัพท์ก็จะเป็นที่น่าพอใจ

dochul2

กรณที่มีปากยื่น

ในกรณีที่ปากมีการยื่นออกใบทำให้ดูหน้ายาว หรือใบหน้าไม่สมดุลย์ จะต้องใช้วิธีปรับโครงหน้าหรือศัลยกรรมคางที่จะดันให้ปากดูเข้าไป ซึ่งการผ่าตัดแบบนี้จะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน

dochul3
dochul3

คางสั้น

คางสั้นคือ

ในกรณีที่คางเข้าไปจะทำให้ดูเหมือนไม่มีคางหรือคางสั้น (Mandibular retrognathism) หรือในบางกรณีก็อาจมีกระดูกคางที่เล็กอยู่แล้ว (Microgenia) หรือกระทั่งคนที่มีปากยื่นออกมามากก็สามารถทำให้ดูไม่มีคางได้เช่นเดียวกัน

ผู้ที่เหมาะสม

ช่วงล่างของคางเล็กและสั้น
ช่างล่างของคางหดเข้า
ลายตรงช่วงคางและคอไม่ชัดเจน
ฟันบนปิดฟันล่างจนแทบมองไม่เห็น
เวลาจะปิดปากต้องใช้แรงปลายคางวิธีการผ่าตัด

กรณีที่ไม่ค่อยหนักมาก
ใช้วิธีศัลยกรรมปลายคางโดยการตัดกระดูกส่วนปลายของคางออกมาไว้ด้านหน้า หรือใช้วัสดุเทียมในการเสริม โดยการศัลยกรรมเช่นนี้ ใช้เวลาไม่นาน และไม่ค่อยมีอาการบวมหลังการผ่าตัด แต่ได้ผลลัพท์ที่น่าพอใจ

tuk1-1030x253

กรณีที่ไม่ใช่คางเท่านั้นที่เล็กแต่ฟันบนคุมฟันล่างจนเกือบหมด
กรณีที่ไม่ใช่คางเท่านั้นที่เล็กแต่ฟันบนคุมฟันล่างจนเกือบหมด

tuk2

ความไม่สมดุลย์ของใบหน้า

ความไม่สมดุลย์ของใบหน้าคือ?

ความไม่สมดุลย์ของใบหน้าคือการที่กระดูกตรงช่วงคางทั้งสองข้างไม่เท่ากัน หรือเบี้ยว ซึ่งหากไม่หนักมากก็ไม่เป็น แต่หากหนักจนเห็นได้ชัด จะต้องได้รับการผ่าตัด ไม่ใช่เพียงเพื่อรักษาความสมดุลย์ แต่เพื่อระงับปัญหาสุขภาพอื่นๆที่อาจจะตามมาด้วย

ผู้ที่เหมาะสม

ศูนย์กลางของใบหน้ากับขากรรไกรไม่ตรงกัน
คางข้างหนึ่งเบี้ยว
คางข้างหนึ่งยื่นออกจนเห็นได้ชัด
ฟันบนและล่างไม่เท่ากัน
ริมฝีปากเบี้ยว
มุมปากข้างนึงสูงกว่าอีกข้างวิธีการผ่าตัดกรณีที่ปลายคางไม่เท่ากันอย่างเดียว
ในกรณีที่ฟันบนและล่างเท่ากันแต่ช่วงล่างของคางไม่เท่ากันเพียงเล็กน้อย สามารถจัดการได้โดยการศัลยกรรมปลายคาง เพื่อปรับโครงหน้าให้เท่ากันอย่างสมดุลย์


กรณีที่คางโดยรวมไม่เท่ากัน
ในกรณีนี้วิธีการศัลยกรรมจะแตกต่างกันออกไป อยู่ที่ว่าเป็นหนักมากน้อยแค่ไหน โดยส่วนใหญ่จะต้องศัลยกรรมคางเพื่อปรับรูปหน้าทั้งหมด และจะทำการตกแต่งให้ออกมาในรูปแบบที่ต้องการ

ผลลัพท์สุดน่าทึ่งจากการศัลยกรรมกับซินเดอเรลล่า