แก้ไขศัลยกรรมคาง ศัลยกรรมโครงหน้า

แก้ไขศัลยกรรมคาง

แก้ไขศัลยกรรมคางคือ?

การแก้ไขศัลยกรรมคาง ถือเป็นการศัลยกรรมที่ค่อนข้างยากกว่าการศัลยกรรมครั้งแรกมาก จึงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นคนาทำการผ่าตัด

ผู้ที่เหมาะสม

ผู้ที่ศัลยกรรมแก้คางสี่เหลี่ยมแต่ยังไม่ได้รูปที่ต้องการ
ผู้ที่ศัลยกรรมแก้คางยื่นแต่ยังไม่ได้รูปที่ต้องการ
ผู้ที่ศัลยกรรมคางแก้คางยาวแต่คางยังดูยาว
ผู้ที่ศัลยกรรมคางแล้วแต่สัดส่วนใบหน้าไม่เท่ากัน
ผู้ที่ศัลยกรรมคางแล้วแต่ไม่พอใจในผลลัพท์
ผู้ที่มีอาการแปลกๆที่เส้นประสาทหลังการผ่าตัด
ผู้ที่ศัลยกรรมแก้คางยาวแล้วคางดูสั้นลงจนเกินไป


ข้อดีในการแก้ไขศัลยกรรมคางกับซินเดอเรลล่าคำตอบคือความคงที่ !
ความคงที่หมายถึงความคงที่ของกระดูกช่วงคางหลังจากทำการศัลยกรรมแล้ว ในกรณีของผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดมาครั้งนึงแล้ว จะมีร่องรอยในการใช้ปัก จึงต้องมีการหาจุดใหม่เพื่อยึดกระดูกเข้าด้วยกัน หากกระดูกบางจนเกินไป อาจทำให้การศัลยกรรมเป็นไปได้ยาก ดังนั้นการศัลยกรรมคางเช่นนี้จึงถือเป็นการศัลยกรรมที่ยาก และต้องใช้ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้าช่วย

Full understanding about reoperation

ความสามารถในการยึดให้อยู่กับที่!
ในกรณีที่บหน้าไม่สมดุล หรือศัลยกรรมคางเหลี่ยม กระดูกตรงช่วงนั้นจะพยายามกลับมาติดกันอีกครั้ง การยึดให้กระดูกอยู่คงที่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ทางซินเดอเรลล่าพยายามอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้มีเหตุต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข
.

Precise operation to prevent secondary reoperation

ประสบการณ์การศัลยกรรมาเป็นเวลานาน
แก้ไขศัลยกรรมคางเป็นศัลยกรรมที่ต้องมองให้ละเอียดหลายจุดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นกระดูกที่เล็กลงจากการผ่า ความสมดุลของใบหน้าคนไข้ เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่น่าพอใจ ทางซินเดอเรลล่าจึงมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางรอช่วยให้การศัลยกรรม เป็นไปอย่างราบรื่นและเห็นผลดี
.

安全を最優先にするから!

ระบบสำหรับการศัลยกรรมคางโดยเฉพาะ
ระบบสำหรับการศัลยกรรมคางโดยเฉพาะ
ระบบการดูแลแบบพิเศษสำหรับคนไข้ที่ประสงค์จะศัลยกรรมคาง โดยทางเราได้จัดเตรียมห้องและพยาบาลพิเศษเพื่อคอยดูแลคนไข้ตลอดเวลา 24ชั่วโมง นอกจากนี้ห้องผ่าตัดยังเป็นห้องผ่าตัดแบบปลอดเชื้อ และมีอุปกรณ์เตรียมการไว้ครบ จึงวางใจได้เรื่องความปลอดภัย
.

Organized system for reoperation

ระบบความปลอดภัยในการศัลยกรรม
ทางโรงพยาบาลจะทำการวินิจฉัยลักษณะอาการของคนไข้แต่ละคนอย่างละเอียด เพื่อทำการตัดสินใจว่าการผ่าตัดแบบไหน จะเหมาะสมที่สุด และเพื่อความปลอดภัยในด้านการผ่าตัด ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีวิทยาจะคอยอยู่เคียงข้างแบบ 1:1 เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเพื่อให้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหลังการผ่าตัด
.

แก้ไขศัลยกรรมปรับโครงหน้า

แก้ไขศัลยกรรรมปรับโครงหน้าคือ?

แก้ไขศัลยกรรมปรับโครงหน้า คือการศัลยกรรมเพื่อแก้ไขในจุดบกพร่องของการศัลยกรรมครั้งก่อน ไม่ว่าจะเป็นความไม่สมดุลของใบหน้าหลังการผ่าตัด หรืออาการเจ็บปวดอื่นๆที่มาจากการผ่าตัด
การวินิจฉัยและศึกษาอาการของคนไข้อย่างละเอียดถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการแก้ไขศัลยกรรมต่างๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นคนไปให้คำปรึกษาและทำการผ่าตัดให้คุณ เพื่อความพอใจในผลลัพท์

ผู้ที่เหมาะสม

ศัลยกรรมปรับโครงหน้าแล้วแต่ใบหน้าไม่สมดุล
ศัลยกรรมปรับโครงหน้าแล้วแต่เกิดปัญหาด้านการทำงาน
ศัลยกรรมปรับโครงหน้าแล้วรู้สึกเจ็บ
ศัลยกรรมปรับโครงหน้าแล้วแต่ไม่พอใจในผลลัพท์
ศัลยกรรมปรับโครงหน้าแล้วแต่ใบหน้าดูบิดเบี้ยว


ข้อดีในการแก้ไขศัลยกรรมปรับโครงหน้ากับซินเดอเรลล่าด้วยประสบการณ์ด้านการศัลยกรรมปรับโครงหน้ามาเป็นเวลานาน จะทำการวิจัยและแก้ไขให้อย่างตรงจุด
ทางซินเดอเรลล่ามีประสบการณ์การผ่าตัดแก้ไขศัลยกรรมปรับโครงหน้าที่โชกโชญ ทำให้สามารถหาสาเหตุของอาการต่างๆได้เร็ว ทำการแก้ไขได้อย่างแม่นยำ และยังสามารถรับมือได้กับทุกอาการของคนไข้ หลังจากที่ทำการวินิจฉัยอาการอย่างละเอียดแล้ว จะทำการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด เพื่อตัดสินใจวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอาการของคนไข้ และทำการผ่าตัดอย่างตั้งใจเพื่อไม่ให้ต้องไปแก้ไขใดๆอีก

Full understanding about reoperation

มีระบบการวินิจฉัยที่แม่นยำ
ด้วยระบบการวินิจฉัยโดยอุปกรณ์สร้างภาพ 3D, CT หรือภาพสามมิติเพื่อให้เห็นรูปร่างลักษณะของกระดูกภายใน เส้นประสาท เส้นเลือดต่างๆอย่างละเอียด ทำให้มีความแม่นยำในการวินิจฉัย เพื่อการผ่าตัดที่ราบรื่น
.

Precise operation to prevent secondary reoperation

มีความรู้ในด้านการศัลยกรรมหลากหลายรูปแบบ
การแก้ไขศัลยกรรมปรับโครงหน้ามีหลายสาเหตุด้วยกัน ทำให้ต้องตัดสินใจอย่างละเอียดว่าจะทำการผ่าตัดแบบไหน และบางครั้งอาจไม่ได้ใช้การผ่าตัดเพียงวิธีเดียว แต่ใช้วิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมที่สุดเพื่อผลลัพท์ที่น่าพอใจ ทางซินเดอเรลล่ามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จะทำการวินิจฉัยอาการของคุณอย่างแม่นยำ เพื่อการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
.

ผลลัพท์สุดน่าทึ่งจากการศัลยกรรมกับซินเดอเรลล่า