ศัลยกรรมจมูกตามลักษณะ

จมูกแบน

จมูกแบน ?

ศัลยกรรมสำหรับผู้ที่มีจมูกแบน เป็นศัลยกรรมที่มีคนทำมากที่สุด โดยในกรณีที่แบนตั้งแต่สันจมูกระหว่างตา จะต้องกำหนดความสูงที่เหมาะสมสำหรับใบหน้าของแต่ละบุคคล และใช้วัสดุเทียมเพื่อเสริมเข้าไปให้ดูสูงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ในกรณีที่สันจมูกแบน จะมีโอกาสสูงที่ปลายจมูกจะแบนและทู่ตามไปด้วย ดังนั้นจะมีการยกระดับทั้งหมดเพื่อให้สมดุลย์ และเพื่อให้ปลายจมูกมีรูปร่างทีสวย

ผู้ที่เหมาะสม

สันจมูกแบนทำให้ใบหน้าดูจืดชืด
ปลายจมูกทู่
ปลายจมูกแบนวิธีการผ่าตัด

  • หลังจากที่ตกแต่งรูปร่างจมูกให้ออกมาเป็นที่พอใจแล้ว จึงจะทำการผ่าในตำแหน่งที่มองเห็นได้น้อยที่สุด
  • ทำการเอาผิวหนังที่อยู่ระหว่างหลอดจมูกและกระดูกอ่อนออก
  • ใช้วัสดุเทียมใส่เพื่อยกระดับสันจมูกและปลายจมูกให้สูงขึ้น
  • หลังจากที่ตกแต่งรูปร่างจมูกแล้วจึงจะทำการเย็บแผลให้เนียน

norse02

ปลายจมูกยกขึ้น / จมูกสั้น

ศัลยกรรมสำหรับผู้ที่มีปลายจมูกยกขึ้น / จมูกสั้น คือ?

ปลายจมูกยกขึ้นหมายถึงผู้ที่มองจากมุมหน้าแล้วส่วนของปลายจมูกยกขึ้นจนเห็นรูจมูก และส่วนใหญ่ผู้ที่ปลายจมูกยกขึ้นก็มักจะมีจมูกที่สั้นเช่นเดียวกัน
ในกรณีที่จมูกสั้นจะต้องทำการยืดพนังจมูกให้ดูยาวขึ้น ส่วนผู้ที่จมูกไม่สั้นมากแต่ปลายจมูกยกขึ้น จะต้องทำการยืดปีกจมูกให้ยาวมาปิด

ผู้ที่เหมาะสม

จมูกสั้นเมื่อเทียบกับใบหน้าโดยรวม
จมูกสั้นและปลายจมูกยกขึ้น
มองเห็นรูจมูกชัดเมื่อมองจากมุมหน้า
กรณีที่จมูกสั้นและงอ
ผู้ที่ต้องการแก้ไขจมูกวิธีการผ่าตัด

วิธีการยกสันจมูกให้ดูสูงขึ้น
โดยปกติแล้วผู้ที่มีปลายจมูกยกขึ้นอาจกังวลเพียงเรื่องที่ว่ามองเห็นรูจมูกชัด แต่การที่มีปลายจมูกยกขึ้นนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้จมูกดูแบนและสั้นด้วยเช่นกัน ในกรณีนี้ควรศัลยกรรมยกสันจมูกโดยรวมเพื่อให้จมูกดูยาวยิ่งขึ้น

norse_p2_01

ศัลยกรรมกระดูกอ่อน
หากกระดูกอ่อนที่ซึ่งเป็นตัวเชื่อมปลายจมูกยกขึ้น จะเป็นเหตุให้ปลายจมูกยกขึ้นจนมองเห็นรูจมูกได้ง่าย ในกรณีนี้จะต้องทำการตัดกระดูกอ่อนออก และดึงลงมาให้ยาวขึ้น

norse_p2_01

ศัลยกรรมปลูกถ่ายกระดูกอ่อน
ในกรณีที่การศัลยกรรมกระดูกอ่อนไม่สามารถช่วยให้จมูกดูยาวขึ้นมาได้ จะต้องทำการปลูกถ่ายกระดูกอ่อนเพื่อให้ปลายจมูกดูยาวขึ้น

norse_p2_01

ศัลยกรรมกระดูกอ่อน + ศัลยกรรมปลูกถ่ายกระดูกอ่อน + ศัลยกรรมยกจมูก

ในกรณีที่ศัลยกรรมกระดูกอ่อนและปลูกถ่ายกระดูกอ่อนเพื่อปรับรูปทรงของปลายจมูกเสร็จสิ้นแล้ว จะทำการศัลยกรรมยกจมูกโดยรวม โดยจะใช้วัสดุเทียมเพื่อยกสันจมูกขึ้น และปลูกถ่ายกระดูกอ่อนเพื่อเสริมช่วงปลายให้สูงขึ้น
norse_p2_01

จมูกแบนและทู่

ศัลยกรรมจมูกที่แบนและทู่คือ?

ลักษณะจมูกแบบนี้จะเป็นลักษณะจมูกที่ทั้งแบนและทู่ ทำให้จมูกดูใหญ่เกินควรและใบหน้าโดยรวมดูไม่ทันสมัย ในกรณีนี้จะต้องใช้กระดูกอ่อนปลูกถ่ายเพื่อยกระดับปลายจมูกขึ้น และอาจจะต้องมีการขจัดไขมันซึ่งแล้วแต่บุคคลเพื่อให้ได้รูปร่างที่สวยยิ่งขึ้น


ผู้ที่เหมาะสม

โดยรวมแล้วจมูกดูใหญ่
ปลายจมูกทู่และใหญ่
ปีกจมูกกว้างและปลายจมูกแบน
ปีกจมูกหนามีไขมันวิธีการผ่าตัด

กรณีที่กระดูกอ่อนตรงปลายจมูกใหญ่
ตัดส่วนของกระดูกอ่อนเพื่อลดความใหญ่ของปลายจมูกโดยรวม

norse_p2_01

กรณีที่กระดูกอ่อนแยกออกจากกัน
หลังจากที่ตัดส่วนของกระดูกอ่อนแล้วจะรวมกระดูกอ่อนไว้ตรงกลางและผูกไว้

norse_p2_01

ผิวหนังโดยรวมหนาและมีไขมันเยอะ

ทำการศัลยกรรมโดยการขจัดส่วนหนึ่งของผิวหนังใต้จมูก

norse_p2_01

จมูกกว้าง

ศัลยกรรมจมูกกว้างคือ?

หลังจากที่ตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้จมูกดูกว้างอย่างละเอียดแล้วจึงจะทุบกระดูกข้างจมูกเพื่อลดขนาด และตกแต่งปลายจมูกกับปีกจมูก เพื่อจมูกที่สวยสมบูรณ์

ผู้ที่เหมาะสม

ผู้ที่มีสันจมูกกว้างทำให้จมูกดูใหญ่
โดยรวมแล้วจมูกดูใหญ่เกินใบหน้า
ผู้ที่มีสันจมูกกว้างทำให้จมูกดูกว้างตามไปด้วย
ผู้ที่มีจมูกแบนและทู่วิธีการผ่าตัด

กรณีที่ช่วงบนของจมูกกว้าง
การที่สันจมูกกว้างและจมูกโดยรวมแบนจะทำให้ดูทื่อๆ ดังนั้นจะต้องมีการทุบกระดูกเพื่อลดขนาดความกว้าง และรวมให้มาชิดกัน

norse_p2_01

กรณีที่ช่วงปลายจมูกกว้าง
การจัดการกับสันจมูกที่กว้างนั้น จะต้องใช้กระดูกอ่อนเป็นตัวช่วย โดยอาจจะต้องมีการผ่ากระดูกอ่อนตรงช่วงปลายจมูกออกหรืออาจจะต้องมีการปลูกถ่าย เพื่อให้ปลายจมูกดูแคบลง
norse_p2_01

กรณีที่ปีกจมูกกว้าง
จัดการกับปีกจมูกที่กว้างด้วยการผ่าให้ปีกจมูกทั้งสองข้างเป็นทรงพระจันทร์เสี้ยว

จมูกงอ

ศัลยกรรมจมูกงอคือ?

ในกรณีที่จมูกดูงอปัญหาไม่ได้อยู่ที่สันจมูกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีโอกาสสูงที่รูปร่างข้างในจะงอด้วย หากจะแก้ไขจุดนี้จะต้องแก้ไขตั้งแต่กระดูกสันจมูก ไปยันกระดูกอ่อนตรงช่วงล่าง หลายคนอาจประสบปัญหาคัดจมูกหรือไม่ก็โรคเยื่อจมูกอักเสบ แต่หลังทำการผ่าตัดปรับรูปทรงแล้ว ปัญหาเหล่านี้ก็จะมีสิทธิ์หายไปด้วย

ผู้ที่เหมาะสม

ผู้ที่จมูกงอทำให้ใบหน้าโดยรวมไม่สมดุลย์
ผู้ที่จมูกงอไม่มากแต่มีปัญหาเช่นคัดจมูก เยื่อจมูกอักเสบ
จมูกงอหลังการศัลยกรรมวิธีการผ่าตัด

กรณีที่งอไม่มาก
ใช้ซิลิโคนหรือวัสดุเทียมในการปรับส่วนที่งอ
เหลาช่วงที่งอและเสริมวัสดุเทียมใส่ช่วงที่งอเข้าเพื่อสร้างสันจมูกที่สมบูรณ์อย่างเป็นธรรมชาติ

norse_p2_01

กรณีที่งอมาก
เหลาหรือตัดส่วนที่งอออกและทุบกระดูกสันจมูกโดยทั่วเพื่อให้เป็นรูปทรง และดัดแปลงในส่วนของรูจมูกให้ไม่ต้องกลับมาเป็นซ้ำอีก

norse_p2_01

จมูกงุ้ม

ศัลยกรรมจมูกงุ้มคือ?

จมูกงุ้มคือการยื่นออกของส่วนกลางจมูกที่เกิดจากกระดูกและกระดูกอ่อน โดยสามารถแก้ได้ด้วยการตกแต่งกระดูกจมูกและกระดูกอ่อน


ผู้ที่เหมาะสม

ผู้ที่จมูกงุ้มมากจนทำให้มองด้านข้างแล้วดูขัดตา
ผู้ที่มีสันจมูกโด่งแต่ดูไม่เป็นธรรมชาติวิธีการผ่าตัด

กรณีที่สันจมูกงุ้มแต่ไม่มาก
หลังจากที่ทำการผ่าแล้วจะใช้อุปกรณ์เพื่อเหลาในส่วนที่งุ้มออกมา โดยการศัลยกรรมแบบนี้ ถือเป็นศัลยกรรมที่ไม่ได้ยากนัก และใช้เวลาเพียง 30~40 นาทีเท่านั้น

norse_p2_01


กรณีที่สันจมูกงุ้มมาก
หลังจากที่ทุบในส่วนที่งุ้มแล้วจะทำการรวมกระดูกอ่อนเพื่อยกให้สูงขึ้น และใช้กระดูกอ่อนหลังใบหูหรือวัสดุเทียมมารองไว้ เพื่อลดการหย่อน และจะทำให้มีสันจมูกที่เรียบเนียนได้อีกด้วย

norse_p2_01

กรณีที่อยากเหลาช่วงที่งุ้มและอยากทำให้สันจมูกดูโด่งขึ้น
ทุบส่วนที่งุ้มและรวมกระดูกอ่อนเพื่อยกให้สูงขึ้น และใช้กระดูกอ่อนหลังใบหูหรือวัสดุเทียมมารองไว้เพื่อลดการหย่อนในภายหลัง ส่วนการยกสันจมูกโดยรวม จะใช้วัสดุเทียมในการเสริม

norse_p2_01

จมูกแหลม / จมูกยาว

ศัลยกรรมจมูกแหลม / จมูกยาวคือ?

หากจมูกยาวจนเกินไปหรือองศาจากช่วงปลายจมูกถึงริมฝีปากไม่ถึง 90° ก็สามารถทำให้จมูกดูยาวเกินไปได้ และเพื่อเพิ่มองศาให้อยู่ในระดับที่พอดี 95~105° โดยประมาณ จะต้องทำการปรับปลายจมูกที่ยื่นออกมาเพื่อให้สันจมูกดูสมดุลย์กับใบหน้า

ผู้ที่เหมาะสม

ผู้ที่ปลายจมูกยื่นจนทำให้ดูยาว
ผู้ที่มีจมูกยาวทำให้ดูไม่สมดุลย์กับใบหน้าวิธีการผ่าตัด

ศัลยกรรมปีกกระดูกอ่อน
แก้ไขกระดูกอ่อนของกระดูกอ่อนต่อกระดูกอ่อน
กระดูกอ่อนของกระดูกสันหลังจะหมุนขึ้นเพื่อให้ปลายจมูกสามารถเคลื่อนไปยังบริเวณที่สูงขึ้นได้

norse_p2_01


ศัลยกรรมฐานจมูกy
การตัดส่วนหนึ่งของฐานจมูกจะทำให้ปลายจมูกสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ ส่วนกระดูกอ่อนที่ได้ตัดออกไปก็สามารถนำมาใส่สันจมูกเพื่อลดความยาวและดึงให้สูงขึ้นอีกด้วย
norse_p2_01

ย่อปีกจมูก

ศัลยกรรมย่อปีกจมูก?

กรณีที่ปลายจมูกแบนและทู่ การย่อปีกจมูกจะสามารถช่วยได้ ถือเป็นศัลยกรรมที่ลูกค้าให้ความพึงใจสูงหลังการผ่าเนื่องจากไม่ค่อยมีรอยแผลให้เห็น ก่อนผ่าตัด จะทำการตกแต่งรูปทรงของรูจมูกและความกว้างของรูจมูก ความยาวของปีกจมูก และความยาวโดยรวมของสันจมูก ทำให้รูปร่างของจมูกออกมาสวยดั่งใจอย่างแน่นอน

ผู้ที่เหมาะสม

ผู้ที่มีปีกจมูกกว้าง ทำให้จมูกดูใหญ่
ผู้ที่รูปร่างของปีกจมูกไม่เข้ากับใบหน้าโดยรวม
ผู้ที่มีสันจมูกโด่งแต่ปีกจมูกดูบานออกวิธีการผ่าตัด

กรณีที่ปีกจมูกกว้าง
หลังจากที่ตกแต่งให้ส่วนล่างของจมูกเป็นรูปร่างเหมือนลิ่มแล้ว จะทำการเย็บคืนและรวมปีกจมูกเข้าด้วยกัน ส่วนรอยแผลจากการผ่าจะมองไม่ค่อยเห็น

norse_p2_01


กรณีที่ส่วนล่างของปีกจมูกกว้าง
ในกรณีที่ปีกจมูกในส่วนรูจมูกกว้างอย่างเดียว จะทำการผ่าส่วนล่างของรูจมูกทั้งสองข้างและเย็บให้เข้ากันด้วยไหม ซึ่งจะทำให้ปลายจมูกดูชิดกันมากขึ้น

norse_p2_01

ผลลัพท์สุดน่าทึ่งจากการศัลยกรรมกับซินเดอเรลล่า